آخرین مهلت تحویل پروپوزال به واحد تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که می خواهند تا تاریخ 97/6/31از پایان نامه خود دفاع کنند می رساند آخرین مهلت تحویل پروپوزال به همراه تمامی امضاها  به واحد تحصیلات تکمیلی 97/2/1می باشد.  

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۱۸ فروردین ۱۳۹۷  -  تحصیلات تکمیلی