اخذ کد استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

باتوجه به فعال شدن سیستم انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی 2-99-98 ، آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که حداقل ترم 4 بوده، پس از اخذ واحد پایان نامه در سیستم آموزش جهت دریافت کد استاد راهنما و انجام امور پایان نامه هر چه سریعتر به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. شایان ذکر است تبعات ناشی از تاخیر در مراجعه دانشجویان بر عهده ایشان می باشد. ضمنا مراحل تحویل پروپوزال در سایت و کانال موسسه اطلاع رسانی شده است.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۱۲ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی