جلسات دفاع گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان علاقمند به شرکت در جلسات دفاع می رساند، جلسات دفاع دانشجویان گروه مدیریت در تاریخ پنج شنبه 98/12/1به شرح ذیل اعلام می گردد:

گروه A :

1. آقای صمد مظفری  با عنوان:  تاثیر امضاء برند، آگاهی برند، نگرش برند و شهرت برند بر عملکرد برند،  استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر بهبودی، ساعت 9

2. آقای ایمان هاشمی با عنوان: بررسی تاثیر پیشنهادات آنلاین محصولات بر وفاداری مشتریان ازطریق نقش میانجی تصمیم گیری درک شده ( مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) ، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر لکزی، ساعت 10

3. خانم نفیسه خاکزادی  با عنوان:  بررسی تاثیر بازاریابی توصیه ای الکترونیک بر قصد خرید مشتری باتوجه به نقش میانجی اعتماد آنلاین ( مورد مطالعه: مشتریان شرکت چرم مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر بهبودی، ساعت 11

4. آقای مجید حسین پور  با عنوان: مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در خط هوایی ایران ایر، استاد راهنما: آقای دکتر میرزایی، اساتید داور: آقای دکتر فکور و آقای دکتر لکزی، ساعت 12

5. خانم آزاده صاحب الزمانی  با عنوان: بررسی تاثیر ویژگی شخصیتی، هوش هیجانی و بازاریابی درونی بر مشتری محوری در صنعت بیمه ایران، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر بهبودی، ساعت 13

6. آقای محسن کیمیائی  با عنوان: تاثیر ارزش تسهیم اجتماعی مصرف کننده برند بر تعامل با برند به واسطه رضایت و قدردانی از برند ( مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام)، استاد راهنما: آقای دکتر فکور، اساتید داور: آقای دکتر میرزایی و آقای دکتر لکزی، ساعت 14

گروه B :

1. آقای ابوالقاسم صبوری  با عنوان:  بررسی مشارکت و همکاری روستائیان در رونق و توسعه کشاورزی، استاد راهنما: آقای دکتر کریمی، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر مخملی، ساعت 8

2. آقای جعفر مقدمی با عنوان: بررسی تاثیر فرهنگ عمومی بر قابلیت اعتماد فروشگاه با نقش میانجی اعتماد مشتری در فروشگاه های اینترنتی ( مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیوار)، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر اکبری، ساعت 9

3. خانم نازیلا نراقی  با عنوان:  بررسی ادراک حاصل از تعهد سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه ای در ارتقای وفاداری مشتریان در بانک ملی شهرستان بجنورد، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر کریمی، ساعت 10

4. آقای روح اله هدایتی  با عنوان: بررسی تاثیر تعامل اجتماعی و راحتی بر رضایت مشتریان با نقش میانجی تجربه مشتریان، استاد راهنما: آقای دکتر بهرام زاده، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و آقای دکتر اکبری، ساعت 11

5. آقای محمد جانعلی زاده  با عنوان: تاثیر وابستگی عاطفی به برند بر ارزش برند متنی بر مشتری ازطریق نقش اعتبار برند و رضایت مشتری ( مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر مشهد)، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و آقای دکتر کریمی، ساعت 12

6. آقای حجت جاهید  با عنوان: تاثیر هوش فرهنگی مبتنی بر مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: اماکن گردشگری شهر مشهد) ، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و آقای دکتر کریمی، ساعت 13

7. آقای هاشم بهمن یار  با عنوان:  اثر مقررات محیطی و فشار ذینفعان بر کارایی برند ، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر نادری و آقای دکتر کریمی، ساعت 14

8. آقای مرتضی اسدی  با عنوان: تاثیر هوش هیجانی مدیران بر ارتقای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در اداره صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی، استاد راهنما: آقای دکتر اکبری، اساتید داور: آقای دکتر مخملی و آقای دکتر نادری، ساعت 15

9. خانم سپیده شیروانی مقدم  با عنوان: بررسی تاثیر فرهنگ بر وفاداری به برند ازطریق نقش میانجی عملکرد برند و شخصیت برند، استاد راهنما: آقای دکتر غفوریان، اساتید داور: خانم دکتر صانعی و آقای دکتر وحیدی، ساعت 16

10. خانم فاطمه عرب حصاری  با عنوان: بررسی تاثیر دورنمای خدمات الکترونیکی بر اعتماد و تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتریان ( مورد مطالعه: خدمات الکترونیک بانک کشاورزی) ، استاد راهنما: آقای دکتر غفوریان،استاد مشاور: دکتر بهبودی و  اساتید داور: خانم دکتر صانعی و آقای دکتر وحیدی، ساعت 17

ضمناً مکان برگزاری جلسات دفاع، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۳۰ بهمن ۱۳۹۸  -  تحصیلات تکمیلی