ما با هم کرونا را شکست میدهیم

ما با هم کرونا را شکست میدهیم

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۱۲ اسفند ۱۳۹۸  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی