عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه


 

محاسبات عددی

مصطفی قدرتی

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mohasebat.adadi

 

مدیریت سرمایه گذاری

فاطمه افتخاری

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate.sarmaye.gozari

 

آمار استنباطی

عصمت ذبیحی

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare.estenbati

 

آسیب شناسی روانی کودک

شهلا فخری مقدم

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asibshenasi.rvani.kodak

 

هیدرولیک و آز

مهتاب شیروی

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hidrolik.az

 

پول و ارز و بانکداری

لیلی بهادری

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pol.arz.bankdari

 

حسابداری پیشرفته 2    فاطمه افتخاری

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-pishrafte2

 

روانشناسی تجربی

ناهید روحانی

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.tajrobi

 

روانشناسی تحولی 2

شهلا فخری مقدم

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.tahavoli2

 

استاتیک         رضا محمدیان

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/estatik

 

ناتوانیهای یادگیری        الهام مرتضوی

دوشنبه 11:30 الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/natavanihaye-yadgiri

 

طراحی معماری و شهرسازی

رضامحمدیان

دوشنبه 11:30 الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarahi.memari.shahrsazi

 

انگیزش و هیجان

عصمت ذبیحی

دوشنبه 13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/angizesh.hayejan

 

روانشناسی اجتماعی

احمد داغستانی

دوشنبه 13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.ejtemaie

 

روانشناسی خانواده

جمشید شریفی

دوشنبه 13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.khanevadeh

 

مقررات ملی ساختمان

امیر محمد صالحی

دوشنبه 13 الی 14:30

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moghrarate.melli.sakhteman

 

حقوق تجارت - بازرگانی – اساسی

محسن سروری      دوشنبه 13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tejarat---bazargani---asasi

 

خرابی ها و دوام بتن

فرید طاهرزاده

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/kharbiha.davame.boton

 

نظارت و ارزشیابی

کریم خلاقی

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nezarat.arzeshyabi

 

زبان خارجه

الهه شجاع مقدم

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane.kharje

 

روان افراد با نیاز خاص 2

سمیه رجب پور

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravane.afrad.ba.niaze.khase2

 

معرفت شناسی

مرتضی رجب پور

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/marephat.shenasi

 

فلسفه علم روانشناسی

جمشید شریفی

دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/phalsaphe.elme.ravanshenasi

 

سیستم اطلاعات حسابداری - مالی – مدیریت

نیکسا برزگر         دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sistem-etelaat-hesabdari---mali---modiryat

 

آمار کاربردی 1 - روش آماری

سیما آقایی              دوشنبه 15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amar-karbordi1---ravesh-amari

 

ساختار و ضوابط

رحمان عزیزی

دوشنبه 17 الی 18:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sakhtar.zavabet

 

آزمون روانشناختی 1

مصطفی بیات

دوشنبه 17 الی 18:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/azmoon.ravan.shenakhti-1

 

روانشناسی شخصیت

مرتضی رجب پور

دوشنبه 17 الی 18:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravan.shenasi.shakhsiat

 

تاریخ و مکاتب      جمشید شریفی

دوشنبه 17 الی 18:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-va-makateb

 

ارگونومی      کریم خلاقی

دوشنبه 20 الی 21:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/orgonomi

۲۴ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها