دریافت کد استاد راهنما

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که متقاضی دریافت کد استاد راهنما هستند می توانند هر روزه با تماس به واحد تحصیلات تکمیلی (سرکار خانم موسوی- داخلی 25) پس از اطمینان از خالی بودن کد استاد راهنمای مربوطه و دریافت تائید استاد راهنما، عکس فرم شماره 14 و دو صفحه اول پروپوزال ( که شامل اطلاعات دانشجویی است) را ازطریق کانال تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند. دانشجویان لطفا دقت نمایند که اولا عکس فرم ها با شماره دانشجویی ذخیره شود و حتما فقط ازطریق کانال تحصیلات تکمیلی ارسال و از خانم موسوی پیگیری شود.

 مدیر تحصیلات تکمیلی  

بهزاد لطفی

۲۴ فروردین ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی