عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز چهارشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز چهارشنبه


 

چهارشنبه 8 الی 9:30

محمد مسرور     ادله اثبات دعوی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/adele-esbat-davi

 

چهارشنبه 8 الی 9:30 زهرا عزیزمحمدی

حقوق مالیه عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-malie-omomi

 

چهارشنبه 8 الی 9:30 مریم بهزاد

بازار و سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazar-va-sarmaye-va-abzare-tamine-mali

 

چهارشنبه 8 الی 9:30

راحله خوشتراش        پژوهش عملیاتی 1(تحقیق در عملیات)

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pazhohesh-amaliati1tahghigh-dar-amaliat

 

چهارشنبه 10 الی 11:30             زهرا عزیزمحمدی

مباحث جاری در حسابداری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahes-jari-dar-hesabdari              

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

محمد رحیم زاده    نحوه اجرای تاسیسات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nahve-ejraye-tasisat

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

محمد مسرور     حقوق کار

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-kar           

 

چهارشنبه 10 الی 11:30

مجید شوشتری          حقوق جزای اختصاصی 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi4              

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

محمد مسرور     آیین دادرسی مدنی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madanye1

 

چهارشنبه 11:30 الی 13      مریم بهزاد               علم اقتصاد1(اقتصاد خرد(

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/elme-eghtasade1

 

چهارشنبه 11:30 الی 13      امیر کاظمی             اصول و فنون قانونگذاری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osol-va-fonon-ghanongozari

 

چهارشنبه 11:30 الی 13

خیرالنساء مهربان     متون حقوقی1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi1

 

       چهارشنبه 11:30 الی 13

مریم امیری          آمارو احتمالات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amar-o-ehtemalat

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

خیرالنساء مهربان                متون حقوقی 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi4

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

امیر پورآریا         حقوق جزای اختصاصی3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi3

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

محمد حسن زاده               اجرای سازه های آبی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-sazehaye-abi             

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

فاطمه محسنی             مالیاتی2 ) برنامه ریزی مالیاتی )

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/maliati-2barnamerizi-maliati

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

محمد مسرور     آیین دادرسی مدنی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeen-dadrasi-madani-3

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

خیرالنساء مهربان     متون حقوقی 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi-4

 

چهارشنبه 13 الی 14:30

محسن سروری                حقوق بین الملل عمومی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-omomi-3

 

چهارشنبه 15 الی 16:30

عاطفه بشارت نیا      مالیه عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/malye-omomi

 

چهارشنبه 15 الی 16:30

محمد حسن زاده               تصفیه آب و فاضلاب

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tasfye-ab-o-fazelab              

 

 چهارشنبه 15 الی 16:30         فاطمه محسنی

مبانی حسابداری بخش عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi

 

چهارشنبه 15 الی 16:30

عبدالرحمن جعفری           حقوق مدنی 5

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-5

 

چهارشنبه 15 الی 16:30

پورعزیز              حقوق بین الملل عمومی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-omomi-2

 

چهارشنبه 15 الی 16:30

رضیه خانی          اندیشه2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe.2

 

چهارشنبه 15 الی 16:30      موسوی محمودی    اصول حسابداری2(شرکتهای 1(

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-hesabdari2

 

چهارشنبه 17 الی 18:30

رضیه خانی     اخلاق و تربیت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-tarbiat

 

چهارشنبه 17 الی 18:30

مهدی تاتاری  حقوق مدنی 6

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-6

 

چهارشنبه 17 الی 18:30

حسین ولی دخت          متون فقه 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-1

 

چهارشنبه 17 الی 18:30

محسن سروری                حقوق تجارت 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tajarat3

۲۶ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها