عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه


پنج شنبه 8 الی 9:30

حسین مهدیان        روش آماری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-amari

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

ملیحه عابدزاده       متون زبان تخصصی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-zaban-takhasosi

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

منا فیروزبخش       متون فقه2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe2

  

پنج شنبه 8 الی 9:30

ابراهیم کارگری     متون حقوقی به زبان خارجی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi-be-zaban-khareji

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

خیرالنساء مهربان    روش تحقیق

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghigh

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

خیرالنساء مهربان   حقوق قراردادهای نوین

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-gharardadhaye-novin

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

محمد مسرور           حقوق مدنی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-2

 

پنج شنبه 10 الی 11:30      احمد شریعت رضوی

روش تحقیق(روش تحقیق در مدیریت)

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghighravesh-tahghigh-dar-modiryat

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

رضا حسن زاده      متون فقه3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-3

 

پنج شنبه 11:30 الی 13

ابراهیم کارگری     سمینار

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/seminar

 

 

پنج شنبه 11:30 الی 13

محمد مسرور           اجرای احکام جزایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-ahkam-jazai

 

پنج شنبه 11:30 الی 13

خیرالنساء مهربان   متون حقوقی 3 – 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi-3---4

 

پنج شنبه 11:30 الی 13

مینو افشانی          روش شناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-shenasi

 

پنج شنبه 11:30 الی 13

ملیحه عابدزاده       روانسنجی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravansanji

 

پنج شنبه 11:30 الی13

محمد مسرور           کارآموزی قضایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karamozi-ghazai

 

پنج شنبه 13 الی 14:30

قدیر بابایی           انقلاب اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/enghelab-eslami

 

پنج شنبه 13 الی 14:30

امیر کاظمی          حقوق تطبیقی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tatbighi

 

پنج شنبه 13 الی 14:30

محمد بلوچی            حقوق اساسی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-asasi2

  

پنج شنبه 15 الی16:30

نادر نقش بندی       سیستم اطلاعات حسابداری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sistem-etelaat-hesabdari

 

پنج شنبه 15 الی16:30

مینو افشانی          اخلاق و احکام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-ahkam

 

پنج شنبه 15 الی16:30

احمد رضوان        بررسی مقدماتی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/barrasi-moghadamati

 

پنج شنبه 15 الی16:30

علی رجب پور      پزشکی قانونی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pezeshki-ghanoni

 

پنج شنبه 17 الی 18:30

محمد بلوچی            حقوق تجارت 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tejarat-2

 

پنج شنبه 17 الی 18:30

حسین اکبریان       جرم شناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/jorm-shenasi

 

پنج شنبه 17 الی 18:30

رضا حسن زاده      تفسیر موضوعی قرآن

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tafsir-mozoee-ghoran

 

پنج شنبه 18:30 الی 20

رضا حسن زاده      قواعد فقه1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ghavaede-feghhe1

 

پنج شنبه 20 الی21:30

محمد بلوچی            حقوق اداری2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-edari2

 

پنج شنبه 20 الی21:30

عبدالرحمن جعفری       آیین دادرسی کیفری1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeen-dadrasi-keyfari1

 

پنج شنبه 20:30 الی 22

محمد سبیانی            حقوق مدنی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani2

۲۷ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها