عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه


جمعه 8 الی 9:30

محسن سروری      اصول فقه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-feghh

 

جمعه 8 الی 9:30

ملیحه عابدزاده       مباحث جدید در آسیب شناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahes-jadid-dar-asibshenasi

 

جمعه 8 الی 9:30

علی نخچیان         مدیریت تبلیغات و برند

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiryate-tablighat-o-brand

 

جمعه 9 الی 10:30

تحلیل آماری           بتول امام وردی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tahlil-amari

 

 

جمعه 11:15 الی 12:45

سمیه رجب پور     روانشناسی یادگیری و تفکر

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-yadgiri-va-tafakor

 

جمعه 11:30 الی 13

علی نخچیان         بازرگانی بین الملل و صادرات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazargani-beynolmelal-va-saderat

 

جمعه 12 الی 13:30

محسن سروری      حقوق تجارت تطبیقی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tejarat-tatbighi

 

 

جمعه 14 الی 15:30

نادر نقش بندی       تئوری حسابداری2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/teorye-hesabdari2

 

جمعه 15 الی 16:30

رضا حسن زاده         متون فقه 4

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-feghhe-4

 

جمعه 16:30 الی 18

سمیه رجب پور     پسیکوفیزیولوژی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/psikofiziolozhi

 

جمعه  17 الی 18:30

رضا حسن زاده      اصول فقه2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-fegh2

 

جمعه 18 الی 19:30

کریمی زاده          آزمایشگاه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/azmayeshgah

 

جمعه  20 الی 21:30

کریمی زاده          امدادگر ورزشی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/emdadgar-varzeshi

۲۸ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها