عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز شنبه


شنبه 8 الی 9:30   ابوالفضل احمدی مهر          اندیشه 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe1

 

شنبه 10 الی 11:30           ابوالفضل احمدی مهر          اندیشه 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe2

 

شنبه 10 الی 11:30           احمد نجمی         محیط زیست

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mohit-zist

 

شنبه 10 الی 11:30           احمد نجمی         راهسازی روسازی

لینک کلاس:

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/rahsazi-va-rosazi

 

شنبه 11:30 الی 13           ابوالفضل احمدی مهر          دانش خانواده

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/danesh-khanevade

 

شنبه 11:30 الی 13           رضا محمدیان          آشنایی با زلزله

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ashenai-ba-zelzeleh

 

شنبه 11:30 الی 13         منا فیروزبخش           اخلاق مهندسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-mohandesi

 

شنبه 13 الی 14:30           محسن میثاقی        ایمنی کارگاه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/emenyeh-kargah

 

شنبه 13 الی 14:30           مسعود کاظمی       فارسی عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

شنبه 15 الی 16:30           یاسر فخرایی         مبانی مدیریت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-modiriat

 

شنبه 15 الی 16:30           محسن میثاقی        اجرای سازه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-sazeh

 

شنبه 17 الی 18:30           یاسر فخرایی         سرپرستی و مدیریت اردوها

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sarparasti-va-modiriat-ordoha

 

شنبه 17 الی16:30       رضا زاده           تاریخ تحلیلی صدر اسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-tahlili-sadr-eslam

 

شنبه 20 الی21:30            حسین اکبریان       حقوق جزای عمومی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-omomi-3

 

شنبه 20 الی21:30           محمد بلوچی        حقوق بشر در اسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-bashar-dar-eslam

 

شنبه 20 الی21:30            کریم خلاقی       پاتو

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pato

 

شنبه 20:30 الی 22

محمود لاری         روش تحقیق

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/r-tahghigh

۲۸ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها