عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز یکشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز یکشنبه


سمیه رجب پور     یکشنبه 8 الی 10    پژوهش علمی انفرادی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pazhohashe-elmi-enfaradi

 

یکشنبه 10 الی 11:30        هانیه قامتی           اجرای ساختمان با مصالح بنایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-sakhteman-ba-masalehe-bannai

 

شنبه 10 الی 11:30   رضا محمدیان          ساختمانهای فولادی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sakhtemanhaye-foladi

 

یکشنبه 10 الی 11:30    ندا کارآموز          فناوری اطلاعات در روانشناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/fanavari-etelaat-dar-ravanshenasi

 

یکشنبه 11:30 الی 13        مهتاب شیروی       ساختمان بتن آرمه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sakhteman-boton-armeh

 

یکشنبه 11:30 الی 13        هانیه قامتی           روشهای مرمت ابنیه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhaye-maremate-abnyeh

 

یکشنبه 11:30 الی 13        عاطفه بشارت نیا    روانشناسی اجتماعی کاربردی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-ejtemai-karbordi

 

یکشنبه 11:30 الی 13        ناهید روحانی        روانشناسی تجربی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-tajrobi

 

یکشنبه 11:30 الی 13        احمد رضوان        متون روانشناسی 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-ravanshenasi1

 

یکشنبه 11:30 الی 13        رضا محمدیان          استاتیک

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/estatik

 

یکشنبه 13 الی 14:30    طیبه داورپناه        روانسنجی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/r.sanji

 

یکشنبه 13 الی 14:30 علیرضاحسن پور   روانشناسی دین

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-din

 

یکشنبه 13 الی 14:30 ناهید روحانی        مباحث اساسی در روانشناسی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahese-asasi-dar-ravanshenasi2

 

یکشنبه 15 الی 16:30        منیژه صالحی        تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-farhang-va-tamadone-eslami

 

یکشنبه 15 الی 16:30        سمیه رجب پور     روانشناسی فیزیولوژیک

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-fiziolozhik

 

یکشنبه 15 الی 16:30        علیرضاحسن پور   روانشناسی یادگیری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-yadgiri

 

یکشنبه 15 الی 16:30        الهام مرتضوی      روانشناسی ورزش

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-varzesh

 

یکشنبه 17 الی 19 احمد داغستانی       آسیب شناسی اجتماعی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asibshenasi-ejtemai

 

یکشنبه 17 الی 19 احمد رضوان        متون روانشناسی 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-ravanshenasi2

 

یکشنبه 17 الی 19 مهدی خرمی         حقوق ورزشی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-varzeshi

 

یکشنبه 17 الی 19 منیژه صالحی        تاریخ تحلیلی صدراسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-tahlili-sadre-eslam

 

یکشنبه 20 الی 21:30      کریم خلاقی        اصول برنامه ریزی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osol-barname-rizi

۳۰ فروردین ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها