تمدید مهلت تحویل پروپوزال

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، باتوجه به ازدحام تعداد پروپوزال ها، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه به 99/2/25موکول گردید و آخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل به واحد تحصیلات تکمیلی 99/2/18می باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                   

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی