اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد معین نژاد

کلاس کارگاه کامپیوتر استاد معین نژاد دوشنبه 20 فروردین ساعت 17 الی 19 تشکیل نمی شود .
جبرانی کلاس روز یکشنبه  26 فروردین ساعت 12 الی 15 ( 2 جلسه ) برگزار می شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۰ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها