اساتید راهنمای گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که واحد پایان نامه را برداشته می رساند، برای انجام پایان نامه خود می توانند از لیست اساتید راهنمای ذیل استفاده کنند:

1. دکتر محسن سروری- مرتبه علمی: استادیار 09159064862( مدیرگروه )

2. دکتر مصطفی غفوریان نژاد- مرتبه علمی: استادیار 09155145568

3. دکتر محسن لعل علیزاده- مرتبه علمی: استادیار 09155129967

4. دکتر محمدحسن اماموردی- مرتبه علمی: استادیار 09151800176

5. دکتر سید جواد خاتمی - مرتبه علمی: استادیار 09155715046

6. دکتر سید علی رضوی- مرتبه علمی: استادیار 09153618858

7. دکتر ابراهیم کارگری – مرتبه علمی: استادیار 09151800726

8. دکتر غلامرضا یزدانی – مرتبه علمی: استادیار 09151190125

جهت اطلاع از ظرفیت کد اساتید راهنما به واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه مراجعه گردد.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی