عقد تفاهم نامه دانشگاه با مجله معتبر دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

انعقاد تفامه نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با مجله معتبر دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

در زمینه روانشناسی ، علوم تربیتی ، فنی و مهندسی ، هنر ، علوم پایه ، حسابداری و مدیریت

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوسترها شکیبا باشید

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار پژوهشی