قابل توجه دانشجویان گروه برق ( کلاس های استاد رجبی )

قابل توجه دانشجویان گروه برق
به اطلاع دانشجویان کلاس های استاد رجبی می رساند در صورت غیبت جلسات آینده ، به جد حذف درس خواهند شد .

#مدیریت_کلاسها

۲۰ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها