پیام سرپرست جدید موسسه

پیام سرپرست جدید موسسه به اعضای محترم هیات علمی ، اساتید محترم ، دانشجویان محترم و همکاران محترم

اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۱۳ خرداد ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها , دانشجویی فرهنگی , تحصیلات تکمیلی