پیام تبریک سرپرست محترم موسسه به مناسبت 20 خرداد

پیام تبریک سرپرست محترم موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

به مناسبت 20 خرداد روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۲۰ خرداد ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی