اطلاعیه شماره 2 امتحانات نیمسال دوم 99 – 98

 اطلاعیه شماره 2 امتحانات نیمسال دوم 99 – 98 :

 باتوجه به برگزاري امتحانات از طريق سامانه آزمون آنلاین موسسه ، شايسته است كليه دانشجويان نسبت به تأمين ابزار لازم جهت شركت در آزمون اقدام نمايند.
 لذا رعايت موارد پيشنهادي ذيل الزامي مي‌باشد :
الف) پيش‌بيني حداقل دو ارتباط اينترنت كه در صورت قطعي احتمالي يك ارتباط، از مسير دوم ارتباطي استفاده نماييد. به عنوان مثال در صورتيكه از اينترنت ديتاي يك اپراتور (مانند همراه اول) استفاده مي‌نماييد، يك مسير اينترنت ديگر مانند اينترنت ثابت منزل يا اينترنت ديتاي اپراتور ديگر (مانند ايرانسل، رايتل، ...) استفاده نماييد.
ب) تست دستگاه رايانه يا تلفن همراه قبل از شركت در آزمون‌ها
پ) حضور و غياب در جلسه آزمون به صورت الكترونيكي و توسط سيستم به صورت خودكار انجام مي‌گردد   لذا در صورت عدم حضور در ساعت و روز مقرر شده (در كارت امتحانات) ، غيبت در امتحان پايان‌ترم درج خواهد شد.

#امور_امتحانات_مجازی

۰۱ تیر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , مدیریت کلاس ها