اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد نقش بندی در روز سه شنبه

کلیه کلاس های استاد نقش بندی  سه شنبه 21 فروردین 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها