پیام تشکر سرپرست محترم موسسه از نماینده محترم تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشور در شهرستان قوچان

متن لوح تقدیر دکتر نادر نقش بندی سرپرست محترم موسسه
از دکتر داودفربد نماینده محترم تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشور در شهرستان قوچان

#روابط_عمومی

✔️ اطلاعات بیشتر در پوستر ذیل

لطفاً جهت بارگذاری پوستر شکیبا باشید

۲۲ مرداد ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی