اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد برزگر

کلاس درس مالیه عمومی استاد برزگر چهار شنبه 22 فروردین 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها