اطلاعیه عدم برگزاری کلاس استاد نیرومند

کلیه کلاس های استاد نیرومند سه شنبه 21 فروردین 97 تشکیل نمی شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها