اطلاعیه جابجایی کلاس های استاد اکبری فرخانی

اطلاعیه جابجایی کلاس های استاد اکبری فرخانی

کلاس درس تجزیه و تحلیل سیستم ها سه شنبه ها ساعت 11:45 الی 13:30 و کلاس درس کنترل خطی سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 19:15  تشکیل می شود .

 

#مدیریت_کلاسها

۲۱ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها