عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز شنبه


شنبه 8 الی 10
بهزاد لطفی
مبانی الکترونیک
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-electronic

 

شنبه 8 الی 10
محمد رحیم زاده
طرح 3 و 5
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarhe-3-va-5

 

شنبه 8 الی 10
ابوالفضل احمدی مهر
دانش خانواده
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/danesh-khanevade

 

شنبه 10 الی 11:30
بهزاد لطفی
شبکه های محلی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/shabakehaye-mahalli

 

شنبه 10 الی 11:30
رضا محمدیان
مقاومت مصالح
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moghanemateh-masaleh1

 

 شنبه 10 الی 11:30
ابوالفضل احمدی مهر
 اندیشه اسلامی 1
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe1

 

شنبه 10 الی 11:30
 ناهید روحانی
آشنایی با فلسفه اسلامی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ashenai-ba-falsafeh-eslami

 

شنبه 11:30 الی 13
بهزاد لطفی
کارگاه شبکه
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/kargahe-shabake

 

شنبه 13 الی 15
احمد داغستانی
مبانی جامعه شناسی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabanie-jame-shenasi

 

شنبه 13 الی 15
هانیه قامتی
کاربرد نرم افزار و مبانی کاربرد رایانه
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karborde-narm-afzare-va-mabani-karborde-rayaneh

 

شنبه 13 الی 15
سیده الهام مرتضوی
روان از دیدگاه اندیشمندان
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-az-didgah-andishmandan-mosalman

 

 شنبه 13 الی 15
ابوالفضل احمدی مهر
 اندیشه اسلامی 2
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe2

 

شنبه 13 الی 15
مجید ارجی
روابط عمومی بین الملل
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravabet-omomi-beinolmelal

 

شنبه 15 الی 17
مجید ارجی
مدیریت ورزش هوای آزاد
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-varzeshe-havaye-azad

 

شنبه 15 الی 17
 علی اکبر حیدری
اخلاق و تربیت اسلامی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-tarbiate-eslami

 

شنبه 15 الی 17
احمد داغستانی  
روانشناسی سلامت
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-salamat

 

شنبه 15 الی 16:30
علیرضا حسن پور
 آموزه های حدیث در روانشناسی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amozehaye-ravanshenasi-dar-hadis

 

شنبه 17 الی 19
 رضا حسن زاده کواکبی
 تفسیر موضوعی قرآن
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tafsir-mozoee-ghoran


 
شنبه 17 الی 19:15
 زهرا اکبری
 زبان خارجه
لینک کلاس:
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane.kharje

 

شنبه 17 الی 19
مصطفی بیات
روانشناسی سالمندی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-salmandi

 

شنبه 17 الی 19
علیرضا حسن پور
آموز های روانشناختی در قرآن
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amozehaye-ravanshenakhti-dar-ghoraan

 

شنبه 19 الی 21
زهرا اکبری
زبان پیش
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane-pish

 

#مدیریت_کلاسها

۳۱ شهریور ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها