عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه


عناصر 1 و 2
الهام زارعی
دوشنبه 8 الی 9:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/anasore-1-va-2

 

حسابداری میانه1. میانه. حسابداری مالی
فاطمه افتخاری
دوشنبه 8 الی 9:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-miane1--mianeh-hesabdari-mali-1

 

اصول روانشناسی بالینی
عصمت ذبیحی
دوشنبه 8 الی 9:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-ravanshenasi-balini
 

آمار توصیفی
بتول اماموردی
دوشنبه 10 الی 11:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare-tosifi

 

طرح 2 و 4
الهام زارعی
دوشنبه 10 الی 11:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarhe-2-va-4

 

احساس و ادراک
عصمت ذبیحی
دوشنبه 10 الی 11:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ehsas-o-edrak

 

آشنایی با زلزله
رضا محمدیان
دوشنبه 10 الی 11:30
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ashenai-ba-zelzeleh

 

زبان تخصصی 1؛ متون مالی 1؛ زبان فنی
فاطمه افتخاری
دوشنبه 11:30 الی 13
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zaban-takhasosi-1---moton-mali-1---zaban-fani

 

حسابداری بخش عمومی.حسابداری دولتی 2
نادر نقش بندی
دوشنبه 11:30 الی 13
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi.-hesabdari-dolati2

 

ساختمان بتن آرمه – سازه های بتنی
مهتاب شیروی
دوشنبه 11:30 الی 13
13 الی 15 ( هفته در میان )
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sakhteman-boton-armeh

 

اصول تنظیم و کنترل بودجه
زهره هاشمی
دوشنبه 13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-tanzim-va-kontrol-bodjeh-dolati

 

اندیشه اسلامی 1
احمدی مهر
دوشنبه 13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe1

 

شیوه های اصلاح و تغییر
جمشید شریفی
دوشنبه 13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/shivehhaye-eslah-v-taghir

 

آسیب شناسی روانی 1
براتعلی دیانت
دوشنبه 13 الی 15
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asib-shenasi-ravani-1

 

مدیریت و تشکیلات کارگاهی
مسلم علیپوران
دوشنبه 13 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriat-va-tashkilate-kargahi

 

مبانی مشاوره
جمشید شریفی
دوشنبه 15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-moshavereh

 

خرابیها و دوام بتن
فرید طاهرزاده
دوشنبه 15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/kharabiha-va-davam-e-boton

 

بناهای آبی
امیر محمد صالحی
دوشنبه 15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/banahaye-abi

 

توانبخشی افراد
سمیه رجب پور
دوشنبه 15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tavanbakhshi-afrad

 

آسیب شناسی اجتماعی
احمد داغستانی
دوشنبه 15 الی 17
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asibshenasi-ejtemai

 

فارسی عمومی
زهرا اکبری
دوشنبه 17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

روان صنعتی-  سازمانی
مرتضی رجب پور
دوشنبه 17  الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravan-sanati--sazmani

 

مشاوره شغلی
جمشید شریفی
دوشنبه 17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moshavereh-shogli

 

شیوه های بازاریابی و مشارکت
گروه
دوشنبه 17 الی 19
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/shivehhaye-bazaryabi-va-mosharekat

 

دوشنبه 21 الی 22:30
خیرالنساء مهربان
مقدمه علم حقوق
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moghadameh-elme-hoghogh

 

#مدیریت_کلاسها

۳۱ شهریور ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها