عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز دوشنبه


توسعه اقتصادی . برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

لیلی بهادری

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tose-eghtesadi---barnameh-rizi-va-tose-eghtesadi

 

عناصر 1 و 2

الهام زارعی

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/anasore-1-va-2

 

حسابداری میانه1. میانه. حسابداری مالی

فاطمه افتخاری

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari-miane1--mianeh-hesabdari-mali-1

 

اصول روانشناسی بالینی

عصمت ذبیحی

دوشنبه 8 الی 9:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-ravanshenasi-balini


آمار توصیفی

بتول اماموردی

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare-tosifi

 

طرح 2 و 4

الهام زارعی

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarhe-2-va-4

 

احساس و ادراک

عصمت ذبیحی

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ehsas-o-edrak

 

آشنایی با زلزله

رضا محمدیان

دوشنبه 10 الی 11:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ashenai-ba-zelzeleh

 

زبان تخصصی حسابداری 1؛ متون مالی 1؛ زبان فنی

فاطمه افتخاری

دوشنبه 11:30 الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zaban-takhasosi-1---moton-mali-1---zaban-fani

 

حسابداری بخش عمومی . حسابداری دولتی 2

نادر نقش بندی

دوشنبه 11:30 الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi.-hesabdari-dolati2

 

ساختمان بتن آرمه –  سازه های بتنی

مهتاب شیروی

دوشنبه 11:30 الی 13

13 الی 15 ( هفته در میان )

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sakhteman-boton-armeh

 

اجزاء ساختمان

امیرمحمد صالحی

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ajzae-sakhteman

 

اصول تنظیم و کنترل بودجه

زهره هاشمی

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-tanzim-va-kontrol-bodjeh-dolati

 

اندیشه اسلامی 1

احمدی مهر

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/andishe1

 

شیوه های اصلاح و تغییر

جمشید شریفی

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/shivehhaye-eslah-v-taghir

 

مدیریت فضاها و اماکن ورزشی

یاسر فخرایی

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-fazaha-va-amakene-varzeshi

 

بازرگانی بین الملل

فاطمه نوری

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazarganie-beynolmelal

 

مباحث اساسی در روانشناسی 1

عصمت ذبیحی

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahese-asasi-dar-ravanshenasi-1

 

آسیب شناسی روانی 1

براتعلی دیانت

دوشنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asib-shenasi-ravani-1

 

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مسلم علیپوران

دوشنبه 13 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriat-va-tashkilate-kargahi

 

آمار و احتمالات مهندسی + ریاضی مهندسی + ریاضیات مهندسی

ندا کارآموز

دوشنبه 14:45 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amar-va-ehtemalate-mohandesi

 

مدیریت عمومی

رضا حیدری

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-omomi

 

روابط صنعتی

لیلی بهادری

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravabete-sanaati

 

پول و ارز و بانکداری

نیکسا برزگر

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pol.arz.bankdari

 

اصول حسابداری 1

فاطمه محسنی

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-hesabdari-1

 

مبانی مدیریت

یاسر فخرایی

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabanie-modiriat

 

مبانی مشاوره

جمشید شریفی

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-moshavereh

 

خرابیها و دوام بتن

فرید طاهرزاده

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/kharabiha-va-davam-e-boton

 

پول ، ارز و بانکداری

نیکسا برزگر

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pool-arz-va-bankdari

 

بناهای آبی

امیر محمد صالحی

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/banahaye-abi

 

توانبخشی افراد

سمیه رجب پور

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tavanbakhshi-afrad

 

آسیب شناسی اجتماعی

احمد داغستانی

دوشنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/asibshenasi-ejtemai

 

برنامه نویسی کامپیوتر

حسین بهشتی

دوشنبه 17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bername-nevisi

 

روان صنعتی-  سازمانی

مرتضی رجب پور

دوشنبه 17  الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravan-sanati--sazmani

 

مشاوره شغلی و حرفه ای

جمشید شریفی

دوشنبه 17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moshavereh-shogli

 

شیوه های بازاریابی و مشارکت

مجید ارجی

دوشنبه 17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/shivehhaye-bazaryabi-va-mosharekat

 

تعلیم و تربیت اسلامی

مرتضی رجب پور

دوشنبه 19 الی 21

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/taalim-va-tarbiate-eslami

 

دوشنبه 21 الی 22:30

خیرالنساء مهربان

مقدمه علم حقوق

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moghadameh-elme-hoghogh

 

#مدیریت_کلاسها

۳۱ شهریور ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها