قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 97

آن دسته از دانشجویان محترمی که می بایست تا مورخه 31 شهریور ماه 99 نسبت به دفاع از پایان نامه خود اقدام می نمودند ، به اطلاع می رساند با مساعدت هیات موسس دانشگاه چنانچه از تاریخ 1 مهر ماه 99 تا تاریخ 18 مهر ماه 99 جهت دفاع از پایان نامه خود اقدام نمایند ، هزینه روزشمار تعویق دفاع ، اخذ نخواهد شد و دانشجویانی که از تاریخ 19 مهر ماه 99 تا پایان مهر ماه 99 ، تاریخ دفاع دریافت می کنند می بایست شهریه روزشمار پرداخت نمایند و بعد از این تاریخ ، شهریه به صورت کامل دریافت می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی                                               

۰۲ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی