عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه


پنج شنبه 8 الی 9:30

علی نخچیان

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-zanjire-tamin

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

یوسف رمضانی

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nazarie-sazeman-va-modiriate-pishrafteh

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

مصطفی سلطانی

مدارهای منطقی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/madarhaye-manteghi

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

محمد مسرور  

آیین دادرسی مدنی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madani3

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

مینو افشانی

 مدیریت رفتارمصرف کننده

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-masraf-konandeh

 

پنج شنبه 8 الی9:30

احمد رضوان

روانشناسی تجربی

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-tajrobi

 

پنج شنبه 8 الی 9:30

خلاقی – کریمی زاده

سمینار

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/seminar

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

راحله خوشتراش

تحلیل آماری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tahlile-amari

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

سیداحمد شریعت رضوی

رفتار سازمانی . مدیریت رفتارسازمانی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raftar.sazemani---modiriate.raftar.sazemani

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

محمد مسرور

حقوق مدنی 6

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-6

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

امیر کاظمی

حقوق پزشکی

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-peaeshki

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

رضا حسن زاده

قواعد فقه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ghavaede-feghhe

 

پنج شنبه 10 الی 11:30

کریم خلاقی

کارورزی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karvarzi

 

پنج شنبه 10:30 الی 12:45

احمد رضوان

روانشناسی تجربی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-tajrobi

 

پنج شنبه 12 الی 13:30

مینو افشانی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-manabe-ensani-pishrafe

 

پنج شنبه 12 الی 13:30

محمد مسرور

حقوق جزای اختصاصی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-ekhtesasi

 

پنج شنبه 12 الی 13:30

خیرالنساء مهربان  

 حقوق فضای مجازی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-fazaye-majazi

 

پنج شنبه 13 الی15

ملیحه عابدزاده

نظریه های شخصیت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/nazariehaye-shakhsiat

 

پنج شنبه 13 الی15

سمیه رجب پور

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-ejtemai-pishrafteh

 

پنج شنبه 13 الی15

کریم خلاقی

حرکات اصلاحی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/harekate-eslahi

 

پنج شنبه 13 الی 15

علی اصغر بهاری

جرم شناسی کودک و نوجوانان

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/jorm-shenasi

 

پنج شنبه 13 الی 15

سیداحمد شریعت رضوی

سرپرستی سازمان + مبانی سازمان مدیریت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sarparastie-sazeman-.-mabanie-sazemane-modiriat

 

پنج شنبه 13 الی15

کریمی زاده

بازتوانی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/baztavani

 

پنج شنبه 13 الی 15

امیر کاظمی

 حقوق سازمانهای بین الملل

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-sazmanhaye-beynolmelal

 

پنج شنبه 13 الی 15

محمد بلوچی

 حقوق اساسی1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-asasi-1

 

پنج شنبه 14 الی 16

محسن سروری

متون فقه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/motone-fegh

 

پنج شنبه 15 الی 17

محمد کریمی زاده

حرکت شناسی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/harekat-shenasie-pishrafte

 

پنج شنبه 15 الی 17

محسن حسینی الاصل

تصمیم گیری در مسائل مالی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tasmim-giri-dar-masaele-mali

 

پنج شنبه 15 الی 17

محمد بلوچی

حقوق اداری1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-edari1

 

پنج شنبه 15الی 17

اکبریان

آیین دادرسی کیفری 2

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-keyfari2

 

پنج شنبه 15 الی 17

محمد اسماعیل فرهمند

حقوق بشر در اسلام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-bashar-dar-eslam

 

پنج شنبه 15 الی 17

امیر کاظمی

حقوق تطبیقی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tatbighi

 

پنج شنبه 15 الی 17

رضا حسن زاده

 اصول فقه 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-feghhe-2

 

پنج شنبه 16الی18

هادی رضایی

کاربرد تئوری تصمیم گیری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/karborde-teori-tasmim-giri

 

پنج شنبه 16الی18

مینو افشانی

مدیریت ارتباطات مشتری

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-ertebatate-moshtari

 

پنج شنبه 16الی18

ابراهیم کارگری

متون حقوقی به زبان خارجه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/motone-hoghoghi

 

پنج شنبه 16 الی 18

غفوریان

مدیریت رفتار مصرف کننده

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriyate-raftare-masraf-konandeh

 

پنج شنبه 17 الی 18/30

حسین اکبریان

 حقوق جزای عمومی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-jazaye-omomi-3

 

 پنج شنبه 17الی 19

ملیحه عابدزاده

روانشناسی رشد پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasie-roshde-pishrafteh

 

پنج شنبه 17الی 19

نادر نقش بندی

حسابرسی فن آوری اطلاعات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi-fanavari-etelaat

 

پنج شنبه 17الی 19

محمد بلوچی

 حقوق اساسی 3

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-asasi3

 

پنج شنبه 18/30 الی 19/30

حسین اکبریان

 جرم شناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/jirm-shenasi

 

 پنج شنبه 17 الی 19

رضا حسن زاده کواکبی

  تفسیر موضوعی قرآن

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tafsir-mozoee-ghoran

 

پنج شنبه 17 الی 19

عبدالرحمن جعفری

 حقوق بیمه

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-bimeh

 

 پنج شنبه 17 الی 19

امیر کاظمی

 حقوق بین الملل عمومی 1 و 2

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-beynolmelale-omomi1

 

پنج شنبه 18 الی19:30

محسن سروری

 داوری بین المللی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/davari-beinolmelali

 

پنج شنبه 18 الی 20

ابراهیم کارگری

آیات الاحکام

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ayate-ahkam

 

پنج شنبه 18 الی 20

علی نخچیان 

اصول مذاکرات

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-mozakerat

 

 پنج شنبه 19الی 21

عبدالرحمن جعفری

حقوق جزای عمومی 1

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-jazaye-omomi1

 

پنج شنبه  19/30 الی  21/30

محمد اسماعیل فرهمند

حقوق ثبت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh.sabt

 

#مدیریت_کلاسها

۰۳ مهر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها