عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه


جمعه 8 الی 9:30
محسن حسینی الاصل
 مباحث جاری در حسابداری
لینک کلاس :
www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-sakhteman-ba-masalehe-bannai

 

جمعه 8الی 9:30
ملیحه عابدزاده
روشهای تحقیق در روانشناسی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhaye-tahghigh-dar-ravanshenasi

 

جمعه 10 الی 12
آیین دادرسی مدنی
 روح اله هدایتی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madani

 

جمعه 10 الی 12/15
حسابداری مدیریت
محسن حسینی الاصل
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari.modiriat

 

جمعه 11:30 الی 14:30
مینو افشانی
مدیریت استراتژیک
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-esteratezhik
 

جمعه 12 الی 13:30
محسن سروری
 مسئولیت مدنی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/masoliate-madani

 

جمعه 13الی 15
ملیحه عابدزاده
 انگیزش و هیجان
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/angizesh.hayejan

 

جمعه 13 الی 15:15
نادر نقش بندی
حسابداری بخش عمومی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi.-hesabdari-dolati2

 

جمعه 17 الی 19
ملیحه عابدزاده
 متون زبان تخصصی
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-zaban-takhasosi

 

#مدیریت_کلاسها

۰۵ مهر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها