عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه


جمعه  8 الی 9:30

کریم خلاقی

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/fiziolozhi-pishrafe

 

جمعه 8 الی 9:30

احمد رضوان

روانشناسی عمومی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasie-omomi-pishrafte

 

جمعه 8 الی 9:30

نادر نقش بندی

حسابرسی پیشرفته

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi-pishrafte

 

جمعه 8 الی 9:30

محسن حسینی الاصل

مباحث جاری در حسابداری

لینک کلاس :

www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-sakhteman-ba-masalehe-bannai

 

جمعه 8 الی 9:30

ملیحه عابدزاده

روشهای تحقیق در روانشناسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhaye-tahghigh-dar-ravanshenasi

 

جمعه 8 الی 11

بازاریابی بین الملل و صادرات

مینو افشانی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabi-beynolmelal-va-saderat

 

جمعه 9 الی 11

زهرا اکبری

زبان پیش

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane-pish

 

جمعه 10 الی 12

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

مجید ارجی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare-zistie-pishrafe

 

جمعه 10 الی 12

آیین دادرسی مدنی

 روح اله هدایتی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madani

 

جمعه 10 الی 12

حقوق مدنی 1

محمدتقی سبیانی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-madani-1

 

جمعه 10 الی 12

آمار و کاربرد آن در مدیریت

بتول اماموردی

لینک کلاس  :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare-karbordi-dar-modiriat

 

جمعه 10 الی 12/15

حسابداری مدیریت

محسن حسینی الاصل

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabdari.modiriat

 

جمعه 11:30 الی 14:30

علی نخچیان

استراتژی های بازرگانی بین الملل

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/esteratezhi-haye-bazarganie-beynolmelal

 

جمعه 11:30 الی 14:30

مینو افشانی

مدیریت استراتژیک

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-esteratezhik

 

 جمعه 12 الی 14:15

زهرا اکبری

فارسی عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

جمعه 12 الی 13:30

محسن سروری

 مسئولیت مدنی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/masoliate-madani

 

جمعه 12 الی 13:30

روح اله هدایتی

حقوق تجارت

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-tejarat

 

جمعه 13 الی 15

سمیه رجب پور

روانشناسی کودکان استثنایی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi-kodakane-estesnai

 

جمعه 13 الی 15

مجید ارجی

روش تحقیق در علوم ورزشی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghigh-dar-olome-varzeshi

 

جمعه 13الی 15

محسن حسینی الاصل

تئوری حسابداری 1

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/teori-hesabdari-1

 

جمعه 13الی 15

ملیحه عابدزاده

 انگیزش و هیجان

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/angizesh.hayejan

 

جمعه 13 الی 15:15

نادر نقش بندی

حسابداری بخش عمومی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabani-hesabdari-bakhshe-omomi.-hesabdari-dolati2

 

جمعه 15:15 الی 17:30

نادر نقش بندی

حسابرسی عملیاتی عملکرد

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi-amaliati-amalkard

 

جمعه 17 الی 19

ملیحه عابدزاده

 متون زبان تخصصی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-zaban-takhasosi

 

جمعه 17 الی 19

نادر نقش بندی

متون تخصصی به زبان انگلیسی

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-takhasosi-be-zabane-english

 

#مدیریت_کلاسها

۰۵ مهر ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها