اطلاعیه مهم امور مالی و شهریه

بدین وسیله به اطلاع آندسته از دانشجویانی محترمی که تا کنون نسبت به واریز و تسویه حساب شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96 اقدام نکرده اند می رساند که تا پایان فروردین 97 می بایست با مراجعه به دفتر امور مالی و شهریه نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام نمایند .

لازم به ذکر است که بعد از این تاریخ برابر مقررات اقدام خواهد شد .

#امور_مالی_شهریه

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  -  اخبار مالی و شهریه