درج نام موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان در لیست حامیان هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت

به همت گروه کارشناسی ارشد حقوق ، نام موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

در لیست حامیان هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت قرار گرفت .

همایش فوق توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد .

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس : http://conference.olgou.ir/

 

#روابط_عمومی

۲۲ فروردین ۱۳۹۷  -  اخبار آموزش , دانشجویی فرهنگی , تحصیلات تکمیلی , اخبار پژوهشی