انجام امور آموزشی و مالی قبل از دفاع از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که پایان نامه خود را به اتمام رسانده و وقت دفاع می خواهند، می بایست قبل از مراجعه به مدیرگروه مربوطه، کارهای آموزشی و مالی خود را انجام داده باشند. خاطر نشان می شود قبل از انجام امور آموزشی و مالی به هیچ عنوان امکان برگزاری جلسه دفاع نمی باشد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                                  

۳۰ آذر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی