اطلاعیه عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد زرندی

کلیه کلاس های استاد زرندی جمعه  24 فروردین 97 تشکیل نمی شود .
جبرانی کلاس جمعه31 فروردین 97 ساعت 7:30 الی 16 برگزار می شود .

#مدیریت_کلاسها

۲۳ فروردین ۱۳۹۷  -  مدیریت کلاسها