تاریخ و مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی . ورودی بهمن 1399

باسمه تعالی


 بدینوسیله ضمن تبریک به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی ، تاریخ و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1400- 1399 به شرح ذیل اعلام می گردد .


تاریخ ثبت نام :

 ثبت نام از  شنبه 99/10/20 لغایت 99/10/23 انجام می پذیرد .


مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ :    

1- اصل‌ و 3 برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و سه سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
نکته : 6  قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
3-  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را مشخص نمایند شامل : اصل کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم و 3 سری کپی از آن و یا برگه لغو معافیت تحصیلی از مقطع قبل برای دانشجویان مشمول
4- یک برگ کپی از مدرک مقطع کاردانی که معدل کل در آن قید شده باشد .
نکته مهم مالی :
به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند پیش پرداخت ثبت نام حداقل  مبلغ 12000000 ریال ( دوازده میلیون ریال ) ، پرداخت با استفاده از دستگاه کارت خوان دریافت می گردد . (الباقی شهریه در زمان انتخاب واحد دریافت می گردد.
 
با تشکر
واحد آموزش

۲۰ دی ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش