انتشار بروشور دستاوردهای انقلاب اسلامی به مناسبت ایام ا... دهه فجر

بروشور دستاوردهای انقلاب اسلامی

تهیه شده در واحد روابط عمومی
موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

لطفاً جهت مشاهده بروشور شکیبا باشید

۱۳ بهمن ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , دانشجویی فرهنگی