عناوین کلاس های مجازی روز پنج شنبه

عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز پنج شنبه

لیست فوق در حال بروز رسانی می باشد .

آخرین بروز رسانی : 05 اسفندماه 1399 – ساعت 13:41

________________________________________

مسائل معاصر در حرکات اصلاحی

کریم خلاقی – کریمی زاده

پنج شنبه  8 الی 10

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/masaele.moaser.harekat

 

حقوق بین الملل عمومی2

علی پورعزیز حیدری

پنج شنبه  10  الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-beynolmelale-omomi-2

 

حرکت شناسی پیشرفته

محمد کریمی زاده

پنج شنبه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/harekat-shenasie-pishrafte

 

بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی 

ایوب قاسمیان

پنج شنبه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/baresi-moghdamatie-nazarieha

 

مدیریت عمومی

مهدی نادری

پنج شنبه 10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-omomi

 

انقلاب اسلامی

علی حسین قاسم زاده

پنج شنبه  11:30  الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/enghelabe-eslami

 

روش تحقیق . مهارت ارائه

سید احمد شریعت رضوی

پنج شنبه  11:30  الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghigh

 

اجرای احکام جزایی

محمد مسرور

پنج شنبه  12  الی 13

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ejraye-ahkam-jazaee

 

حقوق پزشکی

امیر کاظمی

پنج شنبه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-peaeshki

 

متون حقوقی 4

خیرالنسا مهربان

پنج شنبه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-hoghoghi4

 

حقوق اساسی 2

محمد بلوچی

پنج شنبه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-asasi-2

 

خانواده در اسلام

رضا حسن زاده

پنج شنبه  13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/khanevade.eslami

 

روش های آماری پیشرفته

حسین مهدیان

پنج شنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/raveshhaye-amarie-pishrafte

 

حرکات اصلاحی پیشرفته

کریم خلاقی

پنج شنبه 13 الی 15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/harekate-eslahie-pishrafte

 

حقوق تجارت تطبیقی

محسن سروری

پنج شنبه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tejarat-tatbighi

 

آیین دادرسی مدنی

روح اله هدایتی

پنج شنبه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/aeene-dadrasi-madanye

 

اخلاق و احکام کسب و کار

هادی رضائی

پنج شنبه  14 الی 16

16 الی 18

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-ahkam

 

اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی

کریم خلاقی

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-brname-rizie-tamrinat

 

روان سنجی

ملیحه عابدزاده

پنج شنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravan-sanji

 

حسابرسی عملیاتی عملکرد

باقر طلعتی

پنج شنبه  15 الی  17:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi.amalyati.amalkard

 

تفسیر موضوعی قرآن

رضا حسن زاده

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tafsire-mozoee-ghoran

 

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

جمشید شریفی

پنج شنبه 15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabanie.osole.talim

 

روش تحقیق پیشرفته

محسن حسینی الاصل

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh.tahghighe.pishrafte

 

اخلاق حقوق قضا

خیرالنسا مهربان

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlaghe.hoghoghe.ghaza

 

حقوق اداری 2

محمد بلوچی

پنج شنبه  15 الی 17

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-edari2

 

 اخلاق و احکام کسب و کار

هادی رضائی

پنج شنبه  16 الی 18

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/akhlagh-va-ahkam

 

اصول فقه

ابراهیم کارگری

پنج شنبه  16 الی 18

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/osole-feghh

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

عباس رضازاده

پنج شنبه  17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tarikh-farhang-va-tamadone-eslami

 

حقوق تجارت 1 + حقوق تجارت 2 شرکت ها

محمد بلوچی

پنج شنبه  17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-tejarat-2

 

جرم شناسی

حسین اکبریان

پنج شنبه  17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/jirm-shenasi

 

امدادگر ورزشی پیشرفته

محمد کریمی زاده

پنج شنبه  17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/emdadgare-varzeshi-pishrafte

 

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

ملیحه عابدزاده

پنج شنبه 17 الی 19

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/mabahese-jadid

 

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

محسن حسینی الاصل

پنج شنبه  17 الی 18:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/sistemhaye.etelaatie.hesabdari

 

زبان پیش

زهرا اکبری

پنج شنبه  18 الی 20

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane-pish

 

حقوق مدنی 2

محمد تقی سبیانی

پنج شنبه  18 الی 20

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-madani-2

 

پیشگیری از جرم

حسین اکبریان

پنج شنبه  19 الی 21

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pishgiri.az.jorm

 

حقوق بین الملل عمومی 3

امیر کاظمی

پنج شنبه  19 الی 21

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghogh-beinolmelal-omomi-3

 

پزشکی قانونی

علی رجب پور

پنج شنبه  19 الی 21

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pezeshkie.ghanoni

 

#مدیریت_کلاسهای_مجازی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها