عناوین کلاس های مجازی روز جمعه

 عناوین کلاس های مجازی ( آنلاین ) روز جمعه

لیست فوق در حال بروز رسانی می باشد .

آخرین بروز رسانی : 06 اسفندماه 1399 – ساعت 12:45

________________________________________

بازایابی و مدیریت بازار پیشرفته

علی نخچیان

جمعه  8 الی 10

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabi.modiriat

 

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

کریم خلاقی

جمعه  8 الی 10

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/fiziolozhi-pishrafe

 

روش شناسی پژوهش های کیفی – روش های تحقیق کسب و کار

مینو افشانی

جمعه  8 الی 10

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-shenasi

 

روانشناسی یادگیری و تفکر

سمیه رجب پور

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravanshenasi.yadgiri.tafakor

 

بازایابی و مدیریت بازار پیشرفته . مدیریت بازاریابی

علی نخچیان

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/bazaryabi.modiriat

 

روش شناسی پژوهش های کیفی

مینو افشانی

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-shenasi

 

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

مجید ارجی

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/amare-zistie-pishrafe

 

حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین )

سید علی رضوی

جمعه  10 الی 12

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hoghoghe-beinolmelal-khososi

 

تئوری حسابداری 1 + تئوری های حسابداری

محسن حسینی الاصل

جمعه  10 الی 12:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/teori-hesabdari-1

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مینو افشانی

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-esteratezhik.pishrafte

 

پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

سمیه رجب پور

جمعه  12  الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/pasikofiziolizhi

 

 فارسی عمومی

زهرا اکبری

جمعه  12 الی 14:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/farsi-omomi

 

مدیریت تبلیغات و برند

علی نخچیان

جمعه  12 الی 14

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiryate-tablighat-o-brand

 

تئوری حسابداری 2
محسن حسینی الاصل
جمعه  12:30 الی 14:45
لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/teorye-hesabdari2

 

روش تحقیق در علوم ورزشی

مجید ارجی

جمعه  13 الی  14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/ravesh-tahghigh-dar-olome-varzeshi

 

متون تخصصی به زبان انگلیسی

نادر نقش بندی

جمعه  13 الی 14:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/moton-takhasosi-be-zabane-english

 

مدیریت تبلیغات و برند

علی نخچیان

جمعه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiryate-tablighat-o-brand

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مینو افشانی

جمعه  14 الی 16

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/modiriate-esteratezhik.pishrafte

 

حسابرسی داخلی 

نادر نقش بندی

جمعه  15 الی 17:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/hesabrasi.dakheli

 

تحلیل آماری

بتول اماموردی

جمعه  15 الی 16:30

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/tahlile.amari

 

زبان خارجی

زهرا اکبری

جمعه  16 الی  18:15

لینک کلاس :

https://www.skyroom.online/ch/sepahi54/zabane.kharje

 

#مدیریت_کلاسهای_مجازی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹  -  اطلاعیه ها و اخبار , مدیریت کلاس ها