وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/12/14پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

محسن ضیائی

98187117

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب

فاطمه انصاری پور

97185109

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

محمد قلی زاده دوین

97182154

مدیریت بازرگانی

 تصویب

ابوالفضل ایزانلو

98186105

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

الهه رهنما پس حصار

98186127

حقوق خصوصی

تصویب 

شکرا... نوریان

98182121

مدیریت بازرگانی

تصویب

صادق اکبری

98185105

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

طاهره رحمانیان شریف آبادی

98186125

حقوق خصوصی

تصویب 

فرهاد رمضانی عباس قلعه

98186126

حقوق خصوصی

تصویب 

حامد اسماعیلی فرزقی

98185103

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

زهرا پوراحمدی

98186110

حقوق خصوصی

تصویب

زهره قربانی گوزل آباد

98186155

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

سعید هدایت پور توپکانلو

97184151

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

عفت مهرافروز

98186167

حقوق خصوصی

تصویب 

محبوبه جهان خویش

98182105

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

محدثه زارع رضوانی

97188141

روانشناسی

تصویب نشد 

محمد جهان پور

97184116

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

معصومه خسروانی

98186121

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

غلامرضا جاودانی هروی مقدم

98182103

مدیریت بازرگانی

تصویب 

فاطمه صبوری

98182115

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

مرتضی قلی زاده

97186153

حقوق خصوصی

تصویب

مهدی رضایی

98182112

مدیریت بازرگانی

تصویب 

مهدیه ملتی جعفری

98185111

مدیریت بازرگانی

تصویب 

میلاد شفیعی

97187137

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب نشد 

مجتبی جعفری

98182104

مدیریت بازرگانی

تصویب 

یلدا رضازاده

97188134

روانشناسی

تصویب 

لیلا آدینه محمدی

98186102

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

 محمدحسین هادوی فر

97185169

 مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

 

 

   

۱۸ اسفند ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی