فرم پیش ثبت نام


وارد کردن تمامی موارد فوق الزامی می باشد.

حداکثر حجم تصویر کارت ملی و تصویر صفحه اول شناسنامه 2 مگابایت برای هر کدام و فرمت آن نیز میبایست jpg، png باشد.

قبل از ثبت از صحت اطلاعات فوق اطمینان حاصل فرمایید.