جلسه دفاع دانشجویان گروه حقوق

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم عفت مهرافروز در تاریخ 1400/05/30 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق به صورت مجازی  ساعت 9 شب برگزار می گردد.   
 مدیر تحصیلات تکمیلی 
 بهزاد لطفی

۲۸ مرداد ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی