دفتر مشاوره
دفتر مشاوره موسسه آموزش عالی حکیم نظامی با هدف ارتقاء سطح بهداشت رواني دانشجويان و پيشگيري از بروز و شيوع آسيب هاي رواني خدمات خود را در بخش هاي متعدد و متنوع به شرح ذيل به دانشجويان ارائه مي دهد.
انجام مشاوره در زمينه هاي تحصيلي، شغلي، ازدواج و خانواده، عاطفي – رواني، حقوقي،ژنتيك و مشاوره مذهبي از جمله مهم ترين فعاليت هاي دفترمشاوره است.

در حال بروز رسانی...