اردوها و بازدیدها

اردوها :

به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود‌اتکایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم هویت ملی، تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه‌های طبیعی و اماکن تفریحی و ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجویی برای بهره‌برداری مناسب‌تر از این سفرها، اردوهای دانشجویی با شرایط مورد تایید موسسه برگزار می‌شوند.

بازدیدها :

به منظور ارتباط دانشگاه با صنعت همه ساله و به طور مستمر اردوهای علمی و پژوهشی توسط اساتید محترم موسسه برگزار می گردد .

 

لطفاً جهت بارگذاری تصاویر شکیبا باشید...