انجمن دانش آموختگان

دانش آموختگان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی سرمایه های گرانقدر انسانی می باشند که یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با این عزیزان بسیار ضروری است.
در این راستا، انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی به منظور تداوم یک رابطه دوطرفه مفیدوموثر بین  دانش آموختگان باهم ونیز با دانشگاه راه اندازی گردیده است.
از شما دانش آموخته گرامی جهت عضویت در انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی دعوت به عمل می آید همچنین تقاضا می شود به دوستان و هم دوره ایهای خود جهت عضویت اطلاع رسانی بفرمائید.


آدرس کانال تلگرامی انجمن:
https://t.me/hnq_danesh_amokhtegan

❌❌❌ نکته بسیار مهم : از همه اعضا محترم تقاضا می شود از کانال فوق به هیچ وجه خارج نشوند .

به دانش آموختگان عزیزی که به عضویت انجمن درآیند ،  خدمات زیر ارائه می گردد:

1️⃣ دوره های آموزشی معتبر
2️⃣ فرصت های استخدامی و همکاری
3️⃣ برگزاری جشن های بزرگ دانش آموختگی
4️⃣ برگزاری اردوهای سیاحتی و تفریحی
5️⃣ استفاده از خدمات کتابخانه
و ...

#خدمات_آموزشی
#امورفرهنگی_فوق_برنامه