هیات امنا
دکتر صاحبعلی اکبری  
هوشنگ صالحی  
دکتر سید محمد امام زاده  
حجت الاسلام محمد انصاری راد  
دکتر غلامرضا ابراهیمی  
دکتر احمد فغانی  
علی لطفی  
دکتر علیرضا قامتی  
دکتر محمد رحیم رهنما