تماس با ما

آدرس : خراسان رضوی - قوچان - کیلومتر 2 جاده قوچان - مشهد انتهای اراضی سیمرغ

تلفن : 47211774-051     47211775-051

دور نگار : 47211773-051

کانال اطلاع رسانی در ایتا :

https://eitaa.com/hakimnezami_uni