رشته های مؤسسه در یک نگاه

کارشناسی ارشد

                                 

کارشناسی پیوسته

            کارشناسی ناپیوسته                           کاردانی

 

حسابداری

                         

 

 

 

 

 

عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی برق

             

 

 

 

 

 

 

 

گرافیک

 

حسابرسی

                         

 

 

 

 

 

حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی ICT

             

 

 

 

 

 

 

 

موسیقی

 

حقوق خصوصی

                         

 

 

 

 

 

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت و تولید

             

 

 

 

 

 

 

 

الکتروتکنیک

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

( تربیت بدنی )

                         

 

 

 

 

 

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک خودرو

             

 

 

 

 

 

 

 

کامپیوتر

 

مدیریت بازرگانی ( بازاریابی )

                         

 

 

 

 

 

مدیریت مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی نرم افزار

             

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی عمومی

 

مدیریت بازرگانی ( تجارت الکترونیک )

                         

 

 

 

 

-

 

علوم تربیتی جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

عمران

             

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک خودرو

 

مدیریت بازرگانی ( بازرگانی بین الملل )

                         

 

 

 

 

 

موسیقی جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

             

 

 

 

 

 

 

 

معماری

 

روانشناسی ( عمومی )

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق قضایی

             

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان

 

مدیریت کسب و کار ( بازاریابی ) جدید

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

             

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مترجمی زبان

             

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

             

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بیمه

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسیقی

گرافیک