جلسه دفاع دانشجویان گروه حقوق

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه حقوق
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای علیرضا شاه سون در تاریخ 1400/06/1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق به صورت مجازی  ساعت 9 شب برگزار می گردد.   


 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۳۱ مرداد ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی