جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت
بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقایان علیرضا جمشیدی ( ساعت:10 صبح) و محمد اسماعیلی (ساعت: 14) در تاریخ 1400/06/2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت به صورت مجازی  برگزار می گردد.
 
 مدیر تحصیلات تکمیلی  
 بهزاد لطفی

۰۱ شهریور ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی