جلسه ی هم اندیشی مدیران گروه های آموزشی برای شروع آموزش در دوره کرونا (چالش ها و راه کارها ) برگزار شد .

هم اندیشی مدیران گروه آموزشی برای شروع آموزش در دوره کرونا (چالش ها و راه کارها )

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ دوشنبه یکم شهریور ماه 1400، نشست مجازی با موضوع هم اندیشی مدیران محترم گروه های آموزشی جهت بهبود کیفیت آموزش های مجازی در دوره کرونا با حضور جناب آقای دکتر اکبری ریاست هیات امنا ، جناب آقای دکتر منفردی سرپرست محترم دانشگاه ، کارشناسان آموزش و مدیران محترم گروه های آموزشی تمامی مقاطع برگزار شد .

#روابط_عمومی
#موسسه_آموزش_عالی_حکیم_نظامی

۰۶ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش