اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400 + مبالغ علی الحساب شهریه

* بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1400 – 1401 از تاریخ 1400/06/20 آغاز می گردد و پس از پرداخت علی الحساب شهریه و صدور مجوز ، انتخاب واحد امکان پذیر می باشد.

1. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد مبلغ 12.000.000 ریال (یک میلیون و دویست هزار تومان )
2. دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی مبلغ 6.000.000 ریال (ششصد هزار تومان )

*آندسته از دانشجویان محترمی که انتخاب واحد ترم آنها قطعی می گردد می بایست نسبت به تسویه کامل شهریه خود نیز اقدام نماید.

*مبالغ علی الحساب اولیه اعلام شده برای انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400 مربوط به  شهریه ثابت  نبوده بلکه مربوط به علی الحساب از کل شهریه ترم تحصیلی میباشد و هیچگونه افزایشی در مبالغ شهریه ثابت دانشجویان محترم صورت نگرفته است.  

* لازم به توضیح است در ترم های گذشته مبالغی که بابت علی الحساب اولیه شهریه مقاطع تحصیلی اعلام می گردید نیز مربوط به کل شهریه ترم تحصیل بوده است.
 

ضمنا در هنگام انتخاب واحد در صورت بوجود آمدن مشکل با واحد خدمات آموزشی با شماره ۴۷۲۱۱۷۷۲ (مهندس سپاهی ) تماس حاصل فرمایید .

 

 #خدمات_آموزشی
#امورمالی_شهریه

۰۹ شهریور ۱۴۰۰  -  اطلاعیه ها و اخبار , اخبار آموزش , اخبار مالی و شهریه